Curo'n Hyderus ar y Drws Tri Enw

Hopwood, Mererid (2017) Curo'n Hyderus ar y Drws Tri Enw. Wales Journal of Education, 19 (1). pp. 69-89. ISSN 2059-3708

[img] Text
Curo'n Hyders ar y Drws Tri Enw.Hopwood.docx - Accepted Version
Available under License CC-BY-NC-ND Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (62kB)
Official URL: https://www.uwp.co.uk/journal/cylchgrawn-addysg-pr...

Abstract

Crynodeb Yn ystod Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau, Awst 2016, lansiwyd dogfen ymgynghorol newydd yn amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru wrth gyrchu’r nod o ddyblu’r nifer o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yn yr ymgynghoriad, nodir addysg fel un o brif gerbydau’r daith, gyda newid agweddau at y Gymraeg (drwy ‘normaleiddio’) hefyd yn beiriant allweddol. Yn rhifyn diwethaf y cyfnodolyn hwn, datganodd Gwyn Lewis ei siom nad oedd y Gymraeg yn Dyfodol Llwyddiannus yn cael ei hystyried yn ddim mwy na ‘phwnc yn y cwricwlwm - yn hytrach nag yn gyfrwng dysgu ac addysgu ar draws y cwricwlwm’. Yn yr erthygl hon, gan edrych tuag at y ‘Miliwn o Siaradwyr’, ystyrir pa fath o newidiadau cadarnhaol y gellid eu hysgogi drwy fabwysiadu agwedd fwy cwmpasog at iaith, un sy’n ei rhyddhau o hualau’r meddylfryd sgìl-ganolog. Ail-ymwelir â Dyfodol Llwyddiannus gan amlygu potensial y Gymraeg i chwarae rhan allweddol tu hwnt i’r Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu a ddisgrifir gan Donaldson; gwelir cyfle na ddylid ei golli i fabwysiadu dwyieithrwydd y genedl fel asiantaeth all fynd ymhell tuag at gyflawni ‘pedwar diben’ craidd y cwricwlwm newydd. Geiriau Allweddol: Addysgeg, Amlieithrwydd, Creadigrwydd, Cwricwlwm, Diwylliant, Dwyieithrwydd, Dyfodol Llwyddiannus, Hunaniaeth, Iaith.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Addysgeg, Amlieithrwydd, Creadigrwydd, Cwricwlwm, Diwylliant, Dwyieithrwydd, Dyfodol Llwyddiannus, Hunaniaeth, Iaith.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB2361 Curriculum
Divisions: Institutes and Academies > Institute of Education and Humanities > Academic Discipline: Teacher Education
Depositing User: Mererid Hopwood
Date Deposited: 11 Nov 2019 10:49
Last Modified: 19 Apr 2023 16:15
URI: https://repository.uwtsd.ac.uk/id/eprint/673

Administrator Actions (login required)

Edit Item - Repository Staff Only Edit Item - Repository Staff Only